top of page

איך דירות מגיעות לכונס נכסים ומי מרוויח?

במהלך עבודתי בתחום הנדל"ן, פגשתי בעלי דירה שהבנק לא כיבד את תשלומי המשכנתא והם עומדים שלב אחד לפני כונס נכסים.

כונס נכסים הוא עו"ד שהבנק ממנה ותפקידו, בהקשר זה, להעמיד את הבית למכרז ולמכור את הבית במסגרת מימוש מהיר (במקרים מסוימים 10% פחות מערך הבית) שכ"ט של עו"ד יכול להגיע עד ל-6% מערך הבית. יש לציין שגם ערך הבית במקרה זה נקבע ע"י שמאי, שהערכותיו באופן מובנה, יהיו שמרניות ולעיתים קרובות לא ישקפו את מחיר השוק באופן מלא.

 

לכאורה בפני בעלי הדירה עומדות מספר אופציות מלבד כינוס נכסים.

האחת – לפנות לבנק לפני שחוזרת המשכנתא ולהגיע להסכמה על פריסה מחודשת של המשכנתא.   

השנייה – פניה לבנק המסחרי בבקשה למתן פתרונות אלטרנטיביים. נתקלנו במהלך הדרך במספר פתרונות יחסית פשוטים שהבנק מאפשר ללקוחות ובהם:  הגדלת מסגרת האשראי, פריסה חדשה של המשכנתא ועוד.

השלישית – למכור את הבית באופן עצמאי ומהר!


 

אז איך דירות מגיעות לכונס נכסים אם זה לא כדאי?

הסיבות מגוונות ונפרט רק את חלקם:

  • גירושין ואי הסכמות בין הצדדים מה שמחייב כונס שאוכף את שני הצדדים למכור את הבית.

  • דירות שגובה המשכנתא הוא יותר ממחיר הבית לאחר מכירתו.

  • אי עמידה בתשלומי המשכנתא השוטפים עקב פיטורין או שינוי סטטוס וכד'.

לעיתים אנשים מעדיפים להפסיד סכומים לא מבוטלים כשנתקלים בקושי ומעדיפים לעצום את העיניים מלראות את מצבם והדרך לכונס היא חלקלקה ומהירה. 

כאן צריך להיכנס לתמונה איש אמונם (מתווך, חבר או קרוב משפחה) ששיקוליו קרים ועניינים בצומת רגישה זו. חשוב לזכור שתהליך זה מצריך החלטות מורכבות אשר חלקן יהיו קשות לבעל הנכס לקבל. היכולת של איש אמונם, לייצר פרספקטיבה ותנועה בתהליך לעיתים קריטית במציאת פתרון.

 

מניסיוני,  יש אפשרות למצוא פתרונות גם תוך כדי הליך הכינוס.

 

בהצלחה!

bottom of page