top of page

בלעדי בלביץ נדל"ן

למכירה ברח' בלוך הנעים

פרוייקט הריסה ובנייה של חב' יעז,

רגע לפני היתר!

תתקבל דירת 4 חד' | 107 מטר | + 2 מרפסות - 10 מ' בחזית ו 8.5 מ' בעורף
כ.א מז'/ צפון/ מע' | מעלית, חנייה רגילה ומחסן 5 מ׳ 
ישולמו דמי שכירות עד המפתח

 

מחיר: 6,850,000 ש''ח 

בלוך
 

סוג

נכס יד שניה

שכונה

 הצפון הישן דרום, ת״א

אכלוס

מיידי

bottom of page